سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زمان ب هنر

 ‏همیشه باید بود پنهان شدن تا کی حود را باور داشتن شرمندگی تا کی توانایهایت را به رخ عموم گذار خجالت کشیدن تا کی بیا بیرون از لاک از حجاب مایوس بودن تا گی شور باش جیغ باش های باش هوی باش اینگونه در حود نشتن تا کی \ طادی


ارسال شده در توسط behnam tadi