سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زمان ب هنر

وظیفه‌ی زن و مرد، ای حکیم، دانی چیست؟

یکی‌است کشتی و آن دیگریست کشتیبان

چو ناخداست خردمند و کشتی‌اش محکم

دگر چه باک ز امواج و ورطه‌ی طوفان

همیشه دختر امروز، مادر فرداست

ز مادرست میسر، بزرگی پسران

ارسال شده در توسط behnam tadi