سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

زمان ب هنر

شکست بین مردم به دو دسته تقسیم میشود:
آنهایی که فکر میکنند و هرگز عمل نمیکنند و آنهایی که عمل میکنند و هرگز فکر نمیکنند


ارسال شده در توسط behnam tadi