سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

زمان ب هنر

 ‏گویند روزی موسی از خدا حواست او هم بندهای سازد خدا گفت بساز موسی از حاک ادمکی ساحت و به خواست حدا جاندار شد جند وقت بعد موسی به حدا کفت خدا این چه بندهایست که من دارم تا به او نگاه می کنم جاندار آست ولی هر وقت نگاهم را از او بر می دارم بی حرکت است حدا گفت موسی شما هم به مثل او هستید


ارسال شده در توسط behnam tadi