سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زمان ب هنر

نفهمیدم آمدنت را مات بنگرم، یا رفتنت را حیران بگریم، باد آورده را باد میبرد قبول، اما دلم را که باد نیاورده بود...! این آخرین بارم بود!! دیگر احساسم را برای کسی عریان نمیکنم! ٌصداقت،یعنی حماقت

ارسال شده در توسط behnam tadi