سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زمان ب هنر

زندگـــی کوتــــاه اســت، پــس تا زمانیـــکه دنــــــدان داریـــــد، لبخنـــــد بزنیــــــد


ارسال شده در توسط behnam tadi
بزرگی وصیت کرد که برای سلامتی عقلتان هویج بخورید؛

همه خندیدند و کسی ندانست

که عقل همه

در چشمشان است!

ارسال شده در توسط behnam tadi

از سکوتــم بتــ♥رس ...!

وقتــی که ساکـ♥ت می شوم ...

لابـد همــه ی درد دل هایــ♥م را بــرده ام پیش خـ♥دا ...

بیشتر که گوش دهــی ..

از همــه ی سکوت♥ــم .. از همــه ی بودنــم ..

یک "آه" می شنـ♥ــوی ...


ارسال شده در توسط behnam tadi
کوچه های قدیمیو
باریک می ساختن تا آدمها
به هم نزدیکتر شوند
** حتی در یک گذر **
اکنون چقدر آواره ایم
در این همه اتوبان پهن ...

ارسال شده در توسط behnam tadi

فاصله بین مشکل و حل آن یک زانو زدن است،اما نه در برابر مشکلات بلکه در برابر خـــــــــــــــدا


ارسال شده در توسط behnam tadi
<      1   2   3   4   5   >>   >