سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زمان ب هنر

کاهی‏ ‏خدا چیزی‏ ‏‏ ‏را‏ ‏ازت‏ ‏‏ ‏می‏ ‏گیرد تا‏ ‏‏ ‏صد‏ ‏چیز دیگر‏ ‏بهت‏ ‏‏ ‏دهد‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏فقط‏ ‏‏ ‏امتحانیست‏ ‏‏ ‏بین‏ ‏این‏ ‏‏ ‏فاصله‏ ‏‏ ‏گرفتن و‏ ‏‏ ‏دادن


ارسال شده در توسط behnam tadi