سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زمان ب هنر

میخندم‏ ‏‏ ‏‏ ‏برایت‏ ‏‏ ‏‏ ‏تا‏ ‏‏ ‏نگو یی‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏مرد‏ ‏‏ ‏که‏ ‏گریه‏ ‏‏ ‏‏ ‏نمی‏ ‏کند‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ میخندم‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏تا‏ ‏بغضم‏ ‏‏ ‏‏ ‏را‏ ‏‏ ‏با‏ ‏‏ ‏قهه‏ ‏قهه‏ ‏‏ ‏‏ ‏ببینی‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏چون طاقت‏ ‏‏ ‏اندوهت‏ ‏‏ ‏را‏ ‏‏ ‏از‏ ‏گریه‏ ‏هایم‏ راندارم


ارسال شده در توسط behnam tadi