سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زمان ب هنر

 ‏روزی بود روزگاری باند پروازی بود یک گوشه این سرزمین خدا بود ه گلچین می کرد یکی یکی دسته دسته عشق بود و عاشقی هر کس برای معشوقش جیزی هدیه می داد ایا تکه تکه شدن را دیده ای من دیده ام ایا سر جدا شدن از ترکش توپ دیده ای من دیده ام ایا پوست کنده شدن بر آثر عامل شیمیائی دهده ای من دیدهام چه زود فراموش شد این عشق بازی ها


ارسال شده در توسط behnam tadi