سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زمان ب هنر

باید آهسته نوشت ، با دل خسته نوشت،

با لب بسته نوشت،گرم وپررنگ نوشت،

روی هر سنگ نوشت،تا بدانند همه، تا بخوانند همه،

که اگر دوست نباشد دل نیست

ارسال شده در توسط behnam tadi