سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زمان ب هنر

کوچک بودیم با هم بازی می کردیم و هر دو می خندیدیم بزرگ شدیم باز هم با من بازی کردی ولی اینبار تو می خندیدی و من گریان بودم کاش هیچ وقت بزرگ نمی شدیم


ارسال شده در توسط behnam tadi