سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زمان ب هنر

خیلی وقتها قدرت یک نوازش، یک لبخند، یک واژه محبت آمیز،یک گوش شنوا، یک تعریف صادقانه یا اندکی توجه را دست کم میگیریم، که همه آنها میتوانند یک زندگی را متحول کنند


ارسال شده در توسط behnam tadi