سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

زمان ب هنر

خیلی وقتها قدرت یک نوازش، یک لبخند، یک واژه محبت آمیز،یک گوش شنوا، یک تعریف صادقانه یا اندکی توجه را دست کم میگیریم، که همه آنها میتوانند یک زندگی را متحول کنند


ارسال شده در توسط behnam tadi