سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زمان ب هنر

علم روانشناسی می گوید :
1. وقتی یک نفرخیلی میخندد حتی برای چیزهای احمقانه و پیش پا افتاده بدانید او از درون عمیقا غمگین است!!
2. اگر یک نفرخیلی می خوابد بدانید که تنهاست...
3. اگر یک نفر کم حرف می زند سریع حرفش را می گوید
و دوباره سکوت می کند بدانید رازی در سینه دارد...
4. وقتی یک نفر نمی تواند گریه کند بدانید ضعیف است!!!
5. وقتی یک نفر با یک روال غیرعادی و حجم زیاد غذا میخورد
بدانید که تحت تنش است!!!
6. وقتی یک نفر برای چیزهای کوچک گریه میکند یعنی رقیق القلب و معصوم است...
:)
7. وقتی یک نفرسریع بخاطر چیزهای کوچک عصبانی می شود
یعنی درگیر عشق است ...


ارسال شده در توسط behnam tadi