سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زمان ب هنر

خدا آن حس زیبائیست که در تاریکی صحرا

زمانی که هراس مرگ میدزدد سکوتت را

یکی آهسته می گوید

کنارت هستم ای تنها

و دل آرام می گیرد

ارسال شده در توسط behnam tadi