سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زمان ب هنر

من این روزها نگاه می کنم به دلی که می شکند و زنجیره ای که از این بابت تشکیل می شود.... و دلم می سوزد برای کسانی که ناخودآگاه عضوی ازا ین زنجیره می شوند و با شدت بیشتری این موج به خودشان بر می گردد......
خدایا.....

می بینمت.....

واضح و پر رنگ.... و بی نهایت از تو ممنونم که اینهمه نزدیک و مهربانی


ارسال شده در توسط behnam tadi