سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زمان ب هنر

انســان ها هر از چند گاهـی ، از جایی می اُفتند .
از پـا …
از نــــفـــس …
از لَبـه پــــرتگاه …
ازاین ور بوم …
از دماغــِ فیل …
از چالـه به چاه …
از عـــرش به فرش …
وگاهی از چــــشـــــم


ارسال شده در توسط behnam tadi