سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زمان ب هنر

پروانه به شمع بوسه زدو بال وپرش سوخت
بیچاره ازاین عشق فقط سوختن آموخت

فرق منو پروانه در این است

پروانه پرش سوخت
ولی من جگرم سوخت

ارسال شده در توسط behnam tadi