سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زمان ب هنر

آرزو هایم زیر انبوهی از خاکستر
هنوز نفس می کشد
هنوز شعله ورند
نسیم مهربانی تو کدام جمعه می وزد

ارسال شده در توسط behnam tadi
شاید میان این همه "نامردی " باید

شیطان را بستائیم ! که "دروغ " نگفت .

جهنم را به جان خرید

اما "تظاهر " به دوست داشتن آدم نکرد

ارسال شده در توسط behnam tadi

خدا?ـــا ...

ا?ـن روزهــا حرفهـــا?م ...

بو? نـاشـــکر? م? دهنــد …

امـــا تـــو…

بـه حســـاب تنهـــا?? و درد دل بگـــذار


ارسال شده در توسط behnam tadi
نگـــران فردایت نباش !

" خدا " ی دیروز و امروزت ، فردا هم هست

خوشبختی یعنی نگــــاه " خدا " ...

ارسال شده در توسط behnam tadi

هر گل خوشبو که گل یاس نیست/ هر چه تلألو کند الماس نیست//
ماه زیاد است و برادر بسی/ هیچ یکی حضرت عبـاس نیست


ارسال شده در توسط behnam tadi
<   <<   6   7   8   9      >