سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زمان ب هنر

خیلی وقتها قدرت یک نوازش، یک لبخند، یک واژه محبت آمیز،یک گوش شنوا، یک تعریف صادقانه یا اندکی توجه را دست کم میگیریم، که همه آنها میتوانند یک زندگی را متحول کنند


ارسال شده در توسط behnam tadi
کوچک بودیم با هم بازی می کردیم و هر دو می خندیدیم بزرگ شدیم باز هم با من بازی کردی ولی اینبار تو می خندیدی و من گریان بودم کاش هیچ وقت بزرگ نمی شدیم


ارسال شده در توسط behnam tadi
در زمانی که نیرنگ دروغ تهمت فریب زرنگی و هنر است دوست دارم بی هنر باشم


ارسال شده در توسط behnam tadi
در زمانی که عصا از گوران می دزدند از بحت بدم آئینه فروش شهر کوران هستم


ارسال شده در توسط behnam tadi

 ‏گویند روزی موسی از خدا حواست او هم بندهای سازد خدا گفت بساز موسی از حاک ادمکی ساحت و به خواست حدا جاندار شد جند وقت بعد موسی به حدا کفت خدا این چه بندهایست که من دارم تا به او نگاه می کنم جاندار آست ولی هر وقت نگاهم را از او بر می دارم بی حرکت است حدا گفت موسی شما هم به مثل او هستید


ارسال شده در توسط behnam tadi
<      1   2   3   4   5   >>   >